REFERENCE

Investiční náklady (mil. Kč):
Dětské oddělení - Rekonstrukce a dostavba budovy 32
Centralizace operačních sálů
Rekonstrukce operačních sálů KPRCH
Přístavba pracoviště PET-CT u budovy 22
Generel nemocnice
Zateplení polikliniky
Urgentní příjem
Centralizace vybraných provozů
Operační trakt a související prostory - Přístavba, rekonstrukce,…

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ