REFERENCE

Investiční náklady (mil. Kč):
Rekonstrukce lůžkové jednotky ORL v budově C
Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Rekonstrukce a přístavba hlavního traktu - IV.etapa
Rekonstrukce a přístavba chirurgického pavilonu – 2. etapa
Rekonstrukce budovy B
Přístavba budovy A
Rekonstrukce budovy B
Generel rekonstrukce a úprav objektů
Rekonstrukce a přístavba PGO

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ