Investiční náklady (mil. Kč):
Stavební úpravy budovy Q pro novou MR
Lékárna pod PMVD, přístavba v 1.NP objektu L
Rekonstrukce chirurgického oddělení - VIP a jednodenní chirurgie
Přístavba onkologického centra PMD
Traumatologická lůžková jednotka
Hybridní operační sál
Rekonstrukce a modernizace Ústavu soudního lékařství
Rekonstrukce angiolinky II. v budově A4
Stavební úpravy objektu X pro nové angio