REFERENCE

Investiční náklady (mil. Kč):
Nadzemní heliport HEMS
Rekonstrukce objektu na Spracovatelské centrum NTS
Rekonstrukce křídla D1 
Sociálně zdravotní komplex
Přístavba budovy A – MR a ambulance
Generel rozvoje areálu nemocnice
Novostavba nemocnice sv. Michala

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ