LT PROJEKT a.s.

Hlavním předmětem činnosti společnosti LT PROJEKT a.s. je projektová a inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby. Firma se specializuje téměř výhradně na projektování staveb pro zdravotnictví a lázeňství, hlavní náplní činnosti jsou koncepční práce a komplexní projekty řešící problematiku nemocnic. Společnost je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001.

LT PROJEKT a.s. zabezpečuje v rámci své činnosti především: 

  • koncepční studie a generely nemocnic
  • komplexní projektovou dokumentaci staveb pro zdravotnictví a lázeňství
  • autorský dozor při výstavbě
  • poradenství a další služby v oblasti zdravotnické výstavby