REFERENCE

Investiční náklady (mil. Kč):
Rekonstrukce angiolinky v budově A4
Centrum pro stereotakticky navigované srdeční a mozkové intervence
Stavební úpravy pro instalaci multifunkčního RTG
Rekonstrukce objektu I 1 pro IKK
Zařízení sociálních služeb Charbulova
Strana 14 z 14

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ