Investiční náklady (mil. Kč):
Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů
Rekonstrukce východního křídla budovy A
Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby
Lineární urychlovač
Stavební úpravy části 3.NP budovy A4 - ambulance…
Rekonstrukce a nástavba budovy B
Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu - II.etapa
Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu
Rekonstrukce východního křídla - III.etapa