Nemocnica Košice-Šaca

Centralizace operačních sálů

Investor: Nemocnica Košice - Šaca, a.s. – 1. súkromá nemocnica

Další informace

  • Rok realizace: 2008
  • Investiční náklady (mil. Kč): 100–500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centrální sterilizace, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, operační sály, porodnice
  • Město: Košice [SK]