Rok realizace:
Novostavba operačních sálů
Rekonstrukce budovy B
Generel rekonstrukce a úprav objektů
Rekonstrukce a přístavba PGO
Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů
Rekonstrukce východního křídla budovy A
Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby
Lineární urychlovač
Stavební úpravy části 3.NP budovy A4 - ambulance…