REFERENCE

Rok realizace:
Centrální objekt - 0. + I. etapa
Centrála a rozvody potrubní pošty
Nadzemní heliport HEMS
Rekonstrukce objektu na Spracovatelské centrum NTS
Rekonstrukce křídla D1 
Sociálně zdravotní komplex
Přístavba budovy A – MR a ambulance
Generel rozvoje areálu nemocnice

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ