Rok realizace:
Urgentní příjem
Centralizace vybraných provozů
Operační trakt a související prostory - Přístavba, rekonstrukce,…
Rekonstrukce lůžkové jednotky ORL v budově C
Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Rekonstrukce a přístavba hlavního traktu - IV.etapa
Rekonstrukce a přístavba chirurgického pavilonu – 2. etapa
Rekonstrukce budovy B
Přístavba budovy A