Rok realizace:
Traumatologická lůžková jednotka
Hybridní operační sál
Rekonstrukce a modernizace Ústavu soudního lékařství
Rekonstrukce angiolinky II. v budově A4
Stavební úpravy objektu X pro nové angio
Rekonstrukce angiolinky v budově A4
Centrum pro stereotakticky navigované srdeční a mozkové intervence
Stavební úpravy pro instalaci multifunkčního RTG