Rok realizace:
Rekonstrukce a nástavba budovy B
Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu - II.etapa
Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu
Rekonstrukce východního křídla - III.etapa
Demolice a výstavba severního křídla chirurgického pavilonu
Rekonstrukce západního křídla
Hemodialyzační sanatorium
Dobudování mezioborové JIP