REFERENCE

Rok realizace:
Budova č.24 - Přístavba hematologicko-transfuzního oddělení
Rekonstrukce a modernizace části 2.poschodí polikliniky 
Rekonstrukce patologie
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)
Dětské oddělení - Rekonstrukce a dostavba budovy 32
Centralizace operačních sálů
Rekonstrukce operačních sálů KPRCH
Přístavba pracoviště PET-CT u budovy 22
Generel nemocnice

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ