Rok realizace:
Přístavba severního křídla - I.etapa
Urgentní příjem
Rekonstrukce iktové jednotky neurologie
Stavební úpravy budovy Q pro novou MR
Lékárna pod PMVD, přístavba v 1.NP objektu L
Rekonstrukce chirurgického oddělení - VIP a jednodenní chirurgie
Přístavba onkologického centra PMD