REFERENCE

Rok realizace:
Úpravy budovy transfúzní stanice
Mezinárodní centrum pro pokročilé lékařské vzdělávání Brno
Aktualizace plánu investičního rozvoje nemocnice
Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu
Modernizace radioterapeutického pracoviště
Pavilon psychiatrické kliniky
Generel funkčního a prostorového uspořádání
Lůžková jednotka paliativní péče

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ