Nemocnica Poprad, a.s.

Generel funkčního a prostorového uspořádání

Investor: Nemocnica Poprad, a.s. 

Další informace

  • Rok realizace: 2019
  • Investiční náklady (mil. Kč): 100–500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centra odborné péče, centrální sterilizace, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lékárny, laboratoře a TS, lůžkové jednotky, operační sály, porodnice, radiodiagnostika, magnetická rezonance, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Poprad [SK]