Řešené provozy:
Modernizace radioterapeutického pracoviště
Generel funkčního a prostorového uspořádání
Lázeňský resort Strom Života
Rekonstrukce hlavní budovy
Záměr stavebních úprav budovy A - příprava a…
Přístavba budovy G - NIP
Centrální operační sály
Přístavba / nástavba infekčního pavilonu