REFERENCE

Řešené provozy:
Modernizace centrálního objektu nemocnice
Modernizace a dostavba - 1.etapa
Magnetická rezonance
Výstavba interního pavilonu
Internistický monoblok
Rekonstrukce budovy D1
Gynekologicko-porodnická klinika

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ