REFERENCE

Řešené provozy:
rekonstrukce stravovacího provozu
Rekonstrukce a přístavba chirurgického pavilonu - 1. etapa
Rekonstrukce budovy D2 a N
Rekonstrukce 1.NP budovy 13 na onkologický stacionář a…
Rekonstrukce a dostavba budovy G 
Centrální objekt - 0. + I. etapa
Centrála a rozvody potrubní pošty

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ