Řešené provozy:
Stavební úpravy pro rozšíření dialýzy
Severní přístavba východního křídla budovy A
Pavilon oddělení infektologie
Rekonstrukce křídla D3 
Aktualizace generelu areálu
Přístavba budovy B
Plán rozvoje nemocnice
Přístavba magnetické rezonance