Fakultní nemocnice Ostrava

Centrální operační sály

Investor: Fakultní nemocnice Ostrava

Místo: Fakultní nemocnice Ostrava

Další informace

  • Rok realizace: 2020
  • Investiční náklady (mil. Kč): 100–500
  • Řešené provozy: intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, operační sály
  • Město: Ostrava

Galerie Obrázků