Fakultní nemocnice v Motole

Rekonstrukce fakultní nemocnice

Investor: Fakultní nemocnice v Motole

Místo: Fakultní nemocnice v Motole

Ve spolupráci: s DOMY s.r.o. (všechny stupně), s HELIKA a.s. (jen DSP a ZDS)

Další informace

  • Rok realizace: 2003
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lékárny, laboratoře a TS, lůžkové jednotky, operační sály, patologie a soudní lékařství, radiodiagnostika, magnetická rezonance, rehabilitace, wellness, lázeňská péče
  • Město: Praha - Fakultní nemocnice v Motole