Politika IMS

Vedení společnosti LT PROJEKT zavedlo do praxe politiku systému řízení pro trvale udržitelný rozvoj společnosti v oblasti projektových a inženýrských činností ve výstavbě. Vedení společnosti i její zaměstnanci se zavázali k plnění politiky integrovaného systému managementu s následujícími prioritami:

 

oajalita vůči partnerům a sdílení firemních hodnot všemi zaměstnanci
ransparentnost podnikání a neustálé zlepšování podnikové kultury, odmítání korupce a dodržování etického kodexu
 
ravidelné hodnocení, přezkoumávání a trvalé zlepšování procesů integrovaného systému managementu
espektování platných předpisů a požadavků zainteresovaných stran nad rámec zákonných požadavků
dpovědný přístup k zaměstnancům, podpora vzdělávání, zajištění zdravého, bezpečného a sociálního pracovního prostředí
 J  akostní řízení procesů ke spokojenosti zákazníků s ohledem na bezpečnost informací při zajištění požadavků společenské odpovědnosti
kologické chování podniku a implementace environmentálních aspektů do produktu  
omunikace a aktivní spolupráce se zákazníky, partnery, státní správou, konkurencí a dalšími zainteresovanými stranami
rvalá prosperita podniku a dlouhodobá udržitelnost nastavených cílů