Nemocnice Pelhřimov p.o.

Výstavba nového pavilonu

Investor: Nemocnice Pelhřimov p.o.

Další informace

  • Rok realizace: 2018
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, porodnice, radiodiagnostika, magnetická rezonance, rehabilitace, wellness, lázeňská péče, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Pelhřimov