Fakultní nemocnice v Motole

Urgentní příjem

Investor: Fakultní nemocnice v Motole

Místo: Fakultní nemocnice v Motole

Další informace

  • Rok realizace: 2015
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency
  • Město: Praha - Fakultní nemocnice v Motole