Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Generel - medicínské programování a urbanistické zpracování

Investor: Fakultní nemocnice u sv.Anny

Další informace

  • Rok realizace: 2021
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centra odborné péče, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, operační sály, radiodiagnostika, magnetická rezonance, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Brno - Fakultní nemocnice u sv. Anny