REFERENCE

Stavební úpravy pro rozšíření dialýzy
Modernizace radioterapeutického pracoviště
Rekonstrukce a přístavba chirurgického pavilonu – 2. etapa
Centralizace vybraných provozů
Rekonstrukce a přístavba chirurgického pavilonu - 1. etapa
Modernizace a dostavba - 1.etapa
Plán rozvoje nemocnice
Aktualizace generelu areálu

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ