REFERENCE

Lůžková jednotka paliativní péče
Novostavba operačních sálů
Chirurgický pavilon
Pavilon psychiatrické kliniky
Pavilon operačních oborů - aktualizace II
Onkologické centrum
Severní přístavba východního křídla budovy A

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ