REFERENCE

Modernizace centrálního objektu nemocnice
Rekonstrukce a dostavba budovy G 
Sociálně zdravotní komplex
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)
Gynekologicko-porodnická klinika
Přístavba budovy G - NIP
Novostavba budovy centrální laboratoří Q

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ