REFERENCE

Přístavba magnetické rezonance
Rekonstrukce a nástavba budovy B
Rekonstrukce 3.NP budovy P na interní JIP
Lineární urychlovač
Interní pavilon
Rekonstrukce a přístavba hlavního traktu - IV.etapa
Přístavba interního pavilonu
Rekonstrukce východního křídla budovy A

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ