REFERENCE

Generel - medicínské programování a urbanistické zpracování
Pavilon chirurgických oborů - aktualizace 2021
Dostavba a rekonstrukce budovy X
Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu
Dětská léčebna se speleoterapií
Rekonstrukce porodního oddělení
Rekonstrukce gynekologického oddělení
Pavilon lázeňské rehabilitační péče
Strana 1 z 16

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ